Відеоінструкції по догляду за ліжкохворими

 У 2019 році інструктори з довготривалого догляду за громадянами похилого віку та особами з інвалідністю Центру додаткової професійної освіти та наукові співробітники ДУ «Інститут геронтології  імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» в тісному інформаційному та практичному співробітництві з Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH взяли безпосередню участь у створенні навчально-практичних відеоінструкцій по довгостроковому догляду за хворими літнього віку та особами з особливими потребами, які стануть міцним фундаментом для формування бази знань та умінь в довгостроковому догляді в Україні.

            

Про нас

Геронтологічний інформаційно — консультативний центр ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».  Забезпечення населення інформацією про шляхи та джерела вирішення медико- соціальних, побутових та інших проблем людей літнього віку,

Соціальні медіа