Міжнародні нормативні акти та законодавство України.

Конституція України.

 

Декларація ООН по правам осіб похилого віку.

 

Конвенція про права осіб з інвалідністю.

 

Мадридський міжнародний план дій по проблемам старіння 2002 року.

 

Трудове право.

 

Пенсійне забезпечення.

 

Пільги на медичну допомогу.

 

Право на медичну допомогу.

 

Законодавство у сфері соціального захисту.

 

Про нас

Геронтологічний інформаційно — консультативний центр ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».  Забезпечення населення інформацією про шляхи та джерела вирішення медико- соціальних, побутових та інших проблем людей літнього віку,

Соціальні медіа