Міжнародні нормативні акти та законодавство України.

Зважаючи на те, що сайт має важливу місію надавати корисну інформацію для людей похилого віку та їхніх родичів, ми зібрали на цій сторінці посилання на ключові міжнародні нормативні акти та законодавство України, які стосуються прав осіб похилого віку, соціального захисту, медичної допомоги та інших важливих питань. Наша мета — зробити цю інформацію доступною та зрозумілою для кожного, хто має цікавість у збільшенні своїх знань та розумінні важливості цих питань для свого життя та життя близьких людей.

Про нас

Геронтологічний інформаційно — консультативний центр ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».  Забезпечення населення інформацією про шляхи та джерела вирішення медико- соціальних, побутових та інших проблем людей літнього віку,

Соціальні медіа