Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров’я України – це державний орган, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі охорони здоров’я на території України. Міністерство розробляє та здійснює державну стратегію щодо поліпшення охорони здоров’я населення та забезпечення його доступністю до якісних медичних послуг.

Мета Міністерства охорони здоров’я України полягає в поліпшенні стану охорони здоров’я та забезпеченні ефективного функціонування системи охорони здоров’я країни. Для досягнення цієї мети МОЗ працює над розвитком системи медичного обслуговування, покращенням умов роботи медичних працівників, впровадженням інноваційних технологій та методів лікування, а також розвитком інфраструктури медичних закладів.

Міністерство охорони здоров’я України має важливе значення для людей похилого віку, їх сімей та всіх, хто хоче дізнатися більше про охорону здоров’я. На офіційному сайті МОЗ можна знайти актуальну інформацію про стан охорони здоров’я в Україні, законодавство та нормативні акти у галузі охорони здоров’я, а також проекти та програми, які реалізуються МОЗ для покращення стану охорони здоров’я в Україні.

Якщо ви шукаєте інформацію про охорону здоров’я для людей похилого віку та їх сімей, візьміть на увагу, що Міністерство охорони здоров’я України має спеціальні програми спрямовані на поліпшення якості медичного обслуговування цільової групи.

Одна з таких програм — «Охорона здоров’я осіб похилого віку», має на меті забезпечити доступність та якість медичної допомоги людям похилого віку. У рамках цієї програми проводяться навчання медичних працівників з питань геріатрії та геронтології, розробляються стандарти надання медичної допомоги, забезпечується закупівля спеціалізованого обладнання та лікарських засобів.

Міністерство охорони здоров’я також підтримує розвиток та функціонування різних програм та проєктів благодійних організацій, які спрямовані на допомогу людям похилого віку та їх родинам. 

Для отримання детальнішої інформації про програми МОЗ України та благодійні організації, які працюють з питань допомоги людям похилого віку, можна звернутись до офіційного сайту Міністерства охорони здоров’я України та відповідних благодійних організацій.

Контакти:

01601, Київ, вул.Грушекського 7,  

тел. +38 044 253 61 94

moz@moz.gov.ua

Приймальня громадян

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

Тел. +38 044 425 05 26

 

Про нас

Геронтологічний інформаційно — консультативний центр ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».  Забезпечення населення інформацією про шляхи та джерела вирішення медико- соціальних, побутових та інших проблем людей літнього віку,

Соціальні медіа