Державні стандарти надання саціальних послуг

Соціальні послуги

Соціальні послуги — це комплексні заходи, які забезпечують підтримку та допомогу людям у складних життєвих ситуаціях. Ці послуги призначені для підтримки та забезпечення якісного життя осіб похилого віку, які можуть бути обмежені в своїй фізичній або соціальній самостійності.

Серед соціальних послуг, які доступні для людей похилого віку, є допомога у домашньому господарстві, піклування про здоров’я, соціальна реабілітація, культурно-розважальні програми та багато інших. Ці послуги надаються державними та приватними організаціями на засадах соціальної справедливості та рівності.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють надання соціальних послуг, є Конституція України, Закон України «Про соціальні послуги», а також інші нормативно-правові акти. З метою підвищення якості надання соціальних послуг для людей похилого віку, державні органи контролюють дотримання встановлених стандартів та рекомендацій.

Для отримання соціальних послуг люди похилого віку можуть звертатися до місцевих органів соціального захисту, департаментів соціальної політики, соціальних служб та приватних соціальних організацій. Залежно від потреб та можливостей, соціальні послуги можуть надаватися як безкоштовно, так і за плату.

Надання якісних та доступних соціальних послуг є важливим завданням суспільства, яке забезпечує достойний рівень життя для людей похилого віку та допомагає їм відчувати підтримку.

Перелік стандартів соціальних послуг

Соціального  супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Соціальної послуги кризового та екстреного втручання.

Соціальної послуги посередництва (медіації)

Соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)

Соціальної послуги представництва інтересів

Соціальної послуги профілактики

Соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

Надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми

Про затвердження Державного стандарту денного догляду

Про затвердження Державного стандарту догляду вдома

Соціальної послуги консультування

Соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб

Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду

Соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Про затвердження Державного стандарту підтриманого проживання бездомних осіб

Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам

Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації

Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці 

Про нас

Геронтологічний інформаційно — консультативний центр ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».  Забезпечення населення інформацією про шляхи та джерела вирішення медико- соціальних, побутових та інших проблем людей літнього віку,

Соціальні медіа