Державні стандарти соціальних послуг

Соціальні послуги

Комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи, сім’ї чи індивідів, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Соціальні послуги можуть надаватись інституційно — в рамках соціальних служб, установ та закладів — та індивідуально — безпосередньо соціальним працівником чи іншим спеціалістом потребуючій особі (клієнтові).

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.

Перелік стандартів соціальних послуг

Соціального  супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Соціальної послуги кризового та екстреного втручання.

Соціальної послуги посередництва (медіації)

Соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)

Соціальної послуги представництва інтересів

Соціальної послуги профілактики

Соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми

Надання послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

Соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми

Про затвердження Державного стандарту денного догляду

Про затвердження Державного стандарту догляду вдома

Соціальної послуги консультування

Соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних осіб

Про затвердження Державного стандарту паліативного догляду

Соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Про затвердження Державного стандарту підтриманого проживання бездомних осіб

Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним особам

Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації

Про затвердження Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці 

Про нас

Геронтологічний інформаційно — консультативний центр ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».  Забезпечення населення інформацією про шляхи та джерела вирішення медико- соціальних, побутових та інших проблем людей літнього віку,

Соціальні медіа