Центр додаткової професійної освіти ДУ "Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України"

Підготовка працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення  з питань особливостей роботи з людьми літнього віку  та тими, хто має особливі потреби   — догляд, реабілітація, психологічна підтримка тощо.

           Сьогодні в Україні розвиток турботи про літніх людей   набуває  все більшого значення, що є відбитком ступеню   поліпшення  ситуації в даній сфері соціальних послуг. Якість життя літніх людей, які потребують додаткової турботи, успішність лікування ліжкохворих та ефективної реабілітації осіб з інвалідністю безпосередньо залежить від якості організованого для них догляду. Актуальність даної проблеми зобов’язує направити зусилля всіх зацікавлених сторін по створенню в країні сучасної системи соціального обслуговування громадян похилого віку на основі професійної підготовки персоналу, що визначена Стратегією державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період 2018 – 2022 року.

В цьому контексті було створено Центр Додаткової Професійної Освіти ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України» (Центр ДПО), який розробив на основі сучасних європейських методичних матеріалів навчальний семінар – тренінг з оволодінням практичних навичок «Основи догляду за громадянами похилого віку та особами з інвалідністю».

Мета курсу: підготовка кваліфікованого персоналу для догляду за людьми похилого віку та тими, хто має особливі потреби.

Лектори: Навчання проходить під керівництвом висококваліфікованих медичних працівників з великим практичним досвідом роботи в даній сфері.

Курс призначений: працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, волонтерів,  всіх бажаючих освоїти основи догляду за людьми похилого віку за  коротко — , середньо -, довгостроковими начальними програмами.

Центр ДПО співпрацює з Міністерством соціальної політики України, МОЗ України, будинками-інтернатами для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, психоневрологічними інтернатами та територіальними центрами соціального обслуговування, медичними закладами, ТОВ «Белла – Трейд», БО «МБФ «ДАВАЙ ДОПОМОЖЕМО» та  мережами приватних геріатричних пансіонатів..

Навчальна  програма   спрямована на отримання базових теоретичних знань  і практичних навичок, основними складовими якої є : особливості захворюваності  та харчування у літньому віці, контроль життєвих показників, активування хворого,  догляд за тілом, проведення гігієнічних процедур,  допоміжні засоби догляду, методики  допомоги хворому при пересуванні,  елементи паліативного догляду,  розпізнавання і контроль болю,   психологічні аспекти роботи з клієнтами,  основи  роботи в команді, догляд за людьми з когнітивними порушеннями,  профілактика професійного вигоряння персоналу тощо).

Наші переваги:

  1. Сертифікат про проходження навчання за програмою семінару – тренінгу з володінням практичних навичок «Основи догляду за громадянами  похилого віку та особами з інвалідністю» від профільного науково – дослідницького закладу.
  2. Професорсько – викладацький склад має фундаментальні знання та практичні навички з соціальної геронтології, особливостей захворювань у похилому віці, профілактиці когнітивних розладів, паліативній та хоспісної медицини, раціональному харчуванні у літньому віці, основам довготривалого догляду за особами похилого віку, профілактиці емоційного вигорання співробітників установ соціального захисту та багато іншого. 
  3. Учбовий план семінару тренінгу відповідає сучасним вимогам до комплексного висвітлення тем з проблематики довготривалого догляду та охоплює всі види теоретичної та практичної складових навчального процесу.
  4. Багаторічний успішний досвід співпраці з Мінсоцполітики та проведенні семінарів – тренінгів з основ довготривалого догляду для співробітників геріатричних пансіонатів, психоневрологічних інтернатів,   територіальних центрів соціального обслуговування населення України, медичних закладів, мереж приватних геріатричних пансіонатів та благодійних фондів.    
  5. Практична складова семінару тренінгу впроваджена з використанням розроблених досвідченими фахівцями системи вправ та візуальної складової на основі Європейського досвіду в догляді за особами похилого віке.  

Про нас

Геронтологічний інформаційно — консультативний центр ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України».  Забезпечення населення інформацією про шляхи та джерела вирішення медико- соціальних, побутових та інших проблем людей літнього віку,

Соціальні медіа