Веб-сайт Геронтологічного інформаційно – консультативного центру Інституту геронтології НАМН України (ГІКЦ) створено згідно рекомендацій Мадридського міжнародного плану дій щодо старіння в межах проекту Фонду Народонаселення ООН  „Підтримка Геронтологічного інформаційно-консультативного центру” у 2009 році для забезпечення інформаційної підтримки людей літнього віку в Україні.

Інтернет-сайт створений для розміщення бази даних і системи обробки запитів, а також комунікаційної платформи, на якій можуть спілкуватися клієнти ГІКЦ, а також представники державних і недержавних організацій, які надають їм послуги. Сайт призначений для забезпечення населення інформацією про шляхи та джерела вирішення медико-соціальних, побутових та інших проблем людей літнього віку, навчанню населення та волонтерів принципам забезпечення активного довголіття та основам само- і взаємодопомоги. Крім того, сайт дає можливість спілкування людям літнього віку, сприяє їх активній участі у житті громади та поглибленню взаємодії профільних державних і недержавних організацій.