Важливим видом фізичної активності людей літнього віку є робота на присадибній ділянці.Поряд з безумовно позитивним аспектом такої діяльності, вона може спричинити суттєве погіршення здоров’я, що обумовлено рядом обставин:

  • сезонний характер роботи, у зв’язку з чим людина (при відсутності у проміжках адекватного фізичного навантаження) не підготовлена до її раптового початку;
  • недостатнє попереднє обстеження людини відносно наявних захворювань (високий або низький артеріальний тиск, порушення мозкового кровотоку або опорно-рухового апарату, ішемічна хвороба серця тощо) з визначенням можливості виконання тих чи інших видів навантаження;
  • виконання роботи на присадибній ділянці у несприятливих умовах (зігнуте положення; різкі коливання температури, вітру та сонячного опромінення; неадекватне дозування навантажень;обмеженість видів рухів тощо);
  • обмежені можливості своєчасного надання невідкладної допомоги при раптовому погіршенні стану здоров’я (віддаленість від осередків медичної допомоги).

У зв’язку з вищенаведеним, для забезпечення корисності та безпечності фізичних навантажень під час дачного сезону необхідно:

  • медичне обстеження (попереднє - для визначення можливих видів і інтенсивності фізичного навантаження та поточне – для корекції навантажень та, при необхідності, медикаментозного і немедикаментозного лікування);
  • попередня фізична підготовка - не менше рівня першого етапу фізичних тренувань;
  • проведення роботи на ділянці у комфортних кліматичних і психологічних умовах, поточний контроль за її адекватністю (аналіз самопочуття, при необхідності –додаткове обстеження, наприклад, моніторування ЕКГ та артеріального тиску підчас роботи);
  • при наявності обмежень, викликаних ураженням різних органів і систем – використання модифікованих умов роботи та знарядь праці (наприклад, при неможливості значних нахилів - розміщення рослин у високих піддонах, використання знарядь праці з довгими ручками тощо);
  • поєднання роботи з різноманітними фізичними тренуваннями, насамперед прогулянками, а також приємними для конкретної людини формами активного відпочинку(малювання, читання, спілкування з друзями і родиною тощо).